Yazım Kuralları

  • Sempozyumda sunulacak bildiriler, daha önce hiçbir yerde sunulmamış, yayımlanmamış ve özgün metinler olmalıdır.
  • Bildiri özetleri, XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Özeti Gönderim Formu aracılığıyla gönderilmelidir.
  • Bildiri tam metinlerinde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır.
  • Bildirilerin ilk sayfası yazı başlığı, yazar adı, özet ile anahtar sözcükler için ayrılmalıdır.
  • Yazar ya da yazarların isimleri yazı başlığının hemen altında sağa dayalı şekilde verilmeli, ayrıca yıldız dipnot şeklinde (*) unvan, kurum ve iletişim bilgileri 10 punto, tek satır aralığında belirtilmelidir.
  • Bildiri metni dipnot ve kaynakçası APA usulüne uygun olarak yazılmalıdır.  
  • Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumunun “Yazım Kılavuzu” esas alınmalıdır.
  • Düzenleme Kurulu tarafından katılımcılara tam metinleri hazırlamaları için bir şablon gönderilecektir. Bu şablonda word sayfa yapısı, yazı boyutu, fontlar vb. hazır olacaktır. Katılımcılar, tam metinlerini bu şablona göre hazırlayıp belirtilen tarihler arasında göndermelidir.
  • Sempozyumdan sonra katılımcılara metinlerini düzenlemeleri için 10 günlük bir süre tanınacaktır.