Sempozyum Hakkında

XIII. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU
Değerli Bilim İnsanları,
 
 “XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı  anısına 14-16 Ekim 2021 tarihleri arasında Rize’de düzenlenecektir.

    Cumhurbaşkanlığımızın, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak kutlanmasına ilişkin genelgesinde yer alan “Yunus Emre’nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının ‘Bizim Yunus’ olarak anılması, Yunus Emre’nin mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla yurt genelinde ve yurt dışında bir kampanyanın tertiplenmesine” yönelik çalışmalara katkı sağlamak Sempozyumumuzun temel esaslarındandır. Bu kapsamda, on iki yıldır Türkçe adına önemli kararların alındığı, gelenekselleşmiş ve ismi Cumhurbaşkanlığı genelgesinde de yer alan “Dünya Dili Türkçe” deyişiyle örtüşen, “Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”nu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde gerçekleştirmek ayrı bir önem taşımaktadır.

   Türkçe geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş, dünyanın sayılı dillerinden biridir. “İleri(de), gün doğusuna, güneyde gün ortasına kadar, geride gün batısına (ve) kuzeyde gece ortasına kadar, bu (sınırlar) içindeki (bütün) halklar hep bana tabidir.” diyen Bilge Kağan’ın bahsettiği geniş topraklarda anlaşmak için muhakkak ki Türkçe bilmek icap etmiştir. Türk dünyasını gezen Kâşgarlı Mahmut da kendi döneminin şartları altında Türkçe bilmenin bir zorunluluk olduğunu söylemiştir. Ahmet Yesevî güzel Türkçesiyle Asya’dan Anadolu’ya ulaşmıştır. 15. yüzyılda, Çağatay Devleti sınırlarında yaşamış olan Ali Şir Nevai, İstanbul’da Osmanlı sarayında okunmuş ve anlaşılmıştır. Bu tarihî derinlik ve geniş coğrafya, Türkçenin bir dünya dili olduğunun en büyük delilidir.

   Bugün Avrupa içlerinden Orta Asya ve Çin’e kadar uzanan Türk dili konuşurları, Türkçeyi iletişim ve kültür dili olarak gelecek nesillere aktarmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi Türkçeye olan ilgiyi arttırmakta ve Türkçe her geçen gün daha da güçlenerek bir dünya dili olmaya devam etmektedir. Bu güçlü dilin araştırılıp incelenmesi ise bilim insanlarının görevidir. Belirlenen temel hususlar doğrultusunda, Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklardan, Türkoloji alanındaki yabancı Türkologlara kadar bilim insanlarının yaptığı çalışmalar Türkçeyi ileri taşıyacaktır. Bu sebeple İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yılı Münasebetiyle XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'na Türkoloji alanında çalışan, Türkiye’de ve dünyada “Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” alanlarında önemli ve seçkin araştırmalar yapan bütün akademisyenler davet edilecektir.

    
İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yılı Münasebetiyle XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nda siz saygıdeğer bilim insanlarını 15. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizde ağırlamaktan kıvanç duyarız.

      Saygılarımızla.