Önemli Bilgiler ve Tarihler

XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 14-16 Ekim 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecektir. (Eylül ayı içerisinde salgının seyrine, kısıtlamalara ve alınacak tedbirlere bağlı olarak sempozyumun yapılış şekli online/yüz yüze olarak değiştirilebilir.) 

Önemli Tarihler

İlk Duyuru : 22 Mart 2021

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi : 01 Temmuz 2021

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı : 9 Temmuz 2021

Tam Metinlerin Gönderilme Tarihi : 16 Ağustos-19 Eylül 2021 

Katılım Ücretlerinin Yatırılma Tarihi : 19 Eylül-29 Eylül 2021 

Programın İlanı : 08 Ekim 2021

Program Tarihi: 14-16 Ekim 2021


Yayın Olanakları
Tam metinler, editör ve hakem süreçlerinden geçtikten sonra kitap bölümü olarak yayımlanacaktır.


Katılım Ücreti:
Sempozyum katılım ücreti 500 TL'dir. 
(K
atılımcılar adına düzenlenecek sosyal faaliyetler, üç günlük konaklama (yeme-içme dâhil), şehir içi ulaşım ve hazırlanacak üç ciltlik kitap bölümü için)

Gezi Programı
Daha sonra ilan edilecektir.