Düzenleme Kurulu


Düzenleme Kurulu Başkanları

 Prof. Dr. Hasan Ali ESİR
 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

 
 Doç. Dr. Ümit HUNUTLU
  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 
Düzenleme Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU
           Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 
 Prof. Dr. İhsan SAFİ
           Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 

 Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
 

 Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKÇE
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

 
 Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı

 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 
 Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 
 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem GÜZEL
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 
 Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 
 Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 
 Öğr. Gör. Dr. Mehmet Fatih YILMAZ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 
Öğr. Gör. Figen TAVUKÇU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi


  Öğr. Gör. Emrah SEFEROĞLU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi