Page 9 - Sempozyum-2021
P. 9

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu   Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu  Ahi Evran Salonu
 Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı
 Saati Saati Prof. Dr. Ülkü ELİUZ Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR Prof. Dr. Turgut TOK Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL Prof. Dr. Zılola
                                KHUDAYBERGENOVA

 Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin   Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR   Prof. Dr. Hasan Ali ESİR   Dr. Öğr. Üyesi Deva ÖZDER   Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özge
 PARLAKYILDIZ  Eski Türkçedeki /+°n/ Eki Çokluk  1467’de Muhammed Adlı Bir  Klasik Türk Şiirinde Kan Davasına  GÜRKAN
 16:30 16:45 Çeviri Çocuk Kitaplarında Türkçe;  Eki mi?” Müellifin Yazdığı Manzum Sîret’te  Dair Bazı İfadeler: “Kan Yagı ve
 Süpriz Aday Örneği !.. Tahkiye ve Bir Anlatım Tekniği  Kızıl Düşman” Türkçede Değil Parçacığı İle
                                Yapılan Olumsuzluk
     Olarak “dir” Kullanımı   Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin   Doç. Dr. Süleyman Kaan
 4. Oturum 16:45 17:00 Emine Işınsu’nun Yûnus’u: “Bir   Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA   Tarihî Tıp Metinlerinde İkilemeler  Arş. Gör. Dr. Songül KARACA   Doç. Dr. Ayşe Nur SIR
  Doç. Dr. Özgür AY-Pakize
     Öğr. Gör. Dr. Mücahit AKKUŞ
 Dr. Seher ERDOĞAN ÇELTİK

                  YAĞCI
 YILDIRIM
                                YALÇIN- Hatice ÇAKMAK
 Ben Vardır Bende Benden İçeri”
                  Nazmîzâde Murtaza Efendi’nin
                                Azerbaycan Dialektoloji
 Yunus Emre’nin Şiirlerinde –{(y)
                  Şerh-i Kasîde-i Ferezdak Adlı
 IsAr} Ekinin Kullanımı Üzerine
                                Lüğeti’ndeki Yer ve Mekân
                  Türkçe Eseri
                                Adları
 Arş. Gör. Saliha TUNÇ
     Arş. Gör. Tuğba GÖKBAYIR
                                Kütahya Merkez Ağzı Söz
                  Üslup
     Boy”daki Söz Varlığının Anlam
 İlahilerinde Yunus Tarzı Söylemler
 Adam” Anlatısında Metinlerarası
 17:00 17:15 Rasim Özdenören’in “Gül Yetiştiren  Aziz Mahmud Hüdâyî’nin  “Basat’ın Tepegözü Öldürdüğü  Lamiî’nin Mensur Eserlerinde  DÜNDAR
                                Varlığından Derleme Sözlüğüne
 İlişkiler
     Bilgisi Açısından Kazak Türkçesiyle
     Karşılaştırılması                   Katkılar
 Öğr. Gör. Emrah SEFEROĞLU   Öğr. Gör. Dr. Kenan AZILI   Mehmet KAYAR   Öğr. Gör. Burak BEKEN   Doç. Dr. Elçin İBRAHİMOV
 Başkişi Yunus Emre: Çağdaş Türk  Tarihsel Türk Dili Alanlarında Sıfat  Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış  İsmail Habîbî Efendi’nin İsmail  Bağımsızlıktan Sonra Türk
 17:15 17:30 Romanı ve Tiyatrosu Örnekleminde Pekiştiricisi Olarak +lAr Hikâyet-i Şuhmâ’nın Yeni Bir  Rusûhî Ankaravî’ye Atfedilen Bir  Cumhuriyetlerinde Dil Politikası
     Nüshası          Eseri: Tuhfetü’l-Berere  (Kazakistan Örneği)
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14