Page 8 - Sempozyum-2021
P. 8

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu           Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu    Ahi Evran Salonu
         Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı      Oturum Başkanı             Oturum Başkanı       Oturum Başkanı      Oturum Başkanı
         Saati  Saati Prof. Dr. Ülkü ELİUZ    Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR      Prof. Dr. Turgut TOK   Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL Prof. Dr. Zılola
                                                                             KHUDAYBERGENOVA

                 Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin   Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR     Prof. Dr. Hasan Ali ESİR   Dr. Öğr. Üyesi Deva ÖZDER   Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özge
                 PARLAKYILDIZ        Eski Türkçedeki /+°n/ Eki Çokluk    1467’de Muhammed Adlı Bir  Klasik Türk Şiirinde Kan Davasına  GÜRKAN
         16:30  16:45 Çeviri Çocuk Kitaplarında Türkçe;  Eki mi?”            Müellifin Yazdığı Manzum Sîret’te  Dair Bazı İfadeler: “Kan Yagı ve
                 Süpriz Aday Örneği !..                       Tahkiye ve Bir Anlatım Tekniği  Kızıl Düşman”    Türkçede Değil Parçacığı İle
                                                                             Yapılan Olumsuzluk
                                                  Olarak “dir” Kullanımı   Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin   Doç. Dr. Süleyman Kaan
       4. Oturum 16:45 17:00 Emine Işınsu’nun Yûnus’u: “Bir   Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA   Tarihî Tıp Metinlerinde İkilemeler  Arş. Gör. Dr. Songül KARACA   Doç. Dr. Ayşe Nur SIR
                              Doç. Dr. Özgür AY-Pakize

                                                  Öğr. Gör. Dr. Mücahit AKKUŞ
                 Dr. Seher ERDOĞAN ÇELTİK
                              YILDIRIM
                                                                             YALÇIN- Hatice ÇAKMAK
                                                               YAĞCI
                              Yunus Emre’nin Şiirlerinde –{(y)
                                                                             Azerbaycan Dialektoloji
                 Ben Vardır Bende Benden İçeri”
                                                               Nazmîzâde Murtaza Efendi’nin
                                                                             Lüğeti’ndeki Yer ve Mekân
                                                               Şerh-i Kasîde-i Ferezdak Adlı
                              IsAr} Ekinin Kullanımı Üzerine
                                                               Türkçe Eseri
                                                                             Adları
                 Arş. Gör. Saliha TUNÇ
                                                  Arş. Gör. Tuğba GÖKBAYIR
                                                               Üslup
                 Adam” Anlatısında Metinlerarası
                              İlahilerinde Yunus Tarzı Söylemler
                                                  Boy”daki Söz Varlığının Anlam
                                                                             Kütahya Merkez Ağzı Söz
         17:00  17:15 Rasim Özdenören’in “Gül Yetiştiren  Aziz Mahmud Hüdâyî’nin    “Basat’ın Tepegözü Öldürdüğü  Lamiî’nin Mensur Eserlerinde  DÜNDAR
                                                                             Varlığından Derleme Sözlüğüne
                                                  Bilgisi Açısından Kazak Türkçesiyle
                 İlişkiler
                                                  Karşılaştırılması                  Katkılar
                 Öğr. Gör. Emrah SEFEROĞLU   Öğr. Gör. Dr. Kenan AZILI      Mehmet KAYAR        Öğr. Gör. Burak BEKEN   Doç. Dr. Elçin İBRAHİMOV
                 Başkişi Yunus Emre: Çağdaş Türk  Tarihsel Türk Dili Alanlarında Sıfat  Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış  İsmail Habîbî Efendi’nin İsmail  Bağımsızlıktan Sonra Türk
         17:15  17:30 Romanı ve Tiyatrosu Örnekleminde Pekiştiricisi Olarak +lAr    Hikâyet-i Şuhmâ’nın Yeni Bir  Rusûhî Ankaravî’ye Atfedilen Bir  Cumhuriyetlerinde Dil Politikası
                                                  Nüshası          Eseri: Tuhfetü’l-Berere  (Kazakistan Örneği)
    17.30 - 17.45 Ara
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13