Page 7 - Sempozyum-2021
P. 7

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu   Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu  Ahi Evran Salonu
 Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı
 Saati Saati   Prof. Dr. Zuhal KÜLTÜRAL Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ Prof. Dr. Lütviyye ASGERZADE Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ
 Prof. Dr. İhsan SAFİ
 Öğr. Gör. Dr. Ünal ALDEMİR   Prof. Dr. Mitat DURMUŞ   Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER   Prof. Dr. Zılola   Doç. Dr. Baba MUHARREMLİ
 İstiklal Marşı›nın Metinbilimi  Yunus Emre’nin Söz İkliminde  Örtmece ve Argo Sözlerin  KHUDAYBERGENOVA  Türkiye Türkçesi Ağızlarında
 Açısından Değerlendirilmesi  Bir Ulusun “Özünün” Görüntü  Özellikleri ve Farklılıkları Özbek Türkçesinde Nezaket  Eski Kelimelerin Fonetik ve
 15:15 15:30 Düzeyleri      Kategorisinin Araştırılması ve İfade  Sözcüksel - Anlamsal Özellikleri
                  Yöntemleri Üzerine


 Dr. Ebubekir ERASLAN   Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU   Doç. Dr. Aylin KOÇ   Doç. Dr. Elnare ALİYEVA   Dr. Öğr. Üyesi Adiye ŞİMŞEK
 3. Oturum Ters Dizimi Yûnus Emre (Ks) Dîvânı Kahire   Karamanlıca “Takvim-İ Ebedi”   Dr. Öğr. Üyesi Elza ALIŞOVA   Dr. Öğr. Üyesi Önder SEZER
                                Arsin Ağızlarında Batı Rumeli
 Kutb’un Hüsrev ü Şîrîn’inde
     GİANNOPOULOS
                  Azerbaycan Türkçesi ile Yeni Uygur
 “İstiklal Marşı”nın Söz Varlığının
 15:30
 15:45
                  Türkçesinin Karşılaştırması Üzerine
                                Türkçesi İzleri
 Oğuzca Özellikler
     Pavlakis Melitopoulos’un
     Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Atasözleri
 Arş. Gör. Serkan FURTUN-Dr. Öğr.  Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ
     Doç. Dr. Şehla AHMEDOVA
     Yansımalı Sözcüklerin Leksikografi
                                Türkiye Türkçesi Ağızlarında
 Üyesi Demet SANCI UZUN
                  DEMİRDAĞ
 Mehmet Akif Ersoy’un
 16:00
 15:45
                                Üzerine
                  Cümleler
 Eserlerinin Türkçe Dersi Öğretim
 Programı’na Uygunluk Açısından  Nüshasının Söz Varlığı Hakkında Açısından Önemi Azerbaycan Türkçesinde Elliptik  Atasözlerinin Cümle Yapısı
 Değerlendirilmesi ve Etkinlik
 Örnekleri
 Bilqeyis ALİYEVA  Arş. Gör. Dr. Mustafa DERE   Dr. Sunay DENİZ   Kadriye SAKUR   Banu NAGASHBEKOVA
 Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun  Türkçede Mezarla İlgili Örtmece  Karapapak/Terekeme Türkçesi ile  Kazak Türkçesi Ağzında
 Yunus Emre Piyesinde Kurgu ve  Sözcükler Yazılmış Şiirler Üzerine Anlam  Hastalık Adları
 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserle- İçerik Odaklı Bir İnceleme
 16:00 16:15 rinde Çağdaş Türk Düşüncesi
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12