Page 5 - Sempozyum-2021
P. 5

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu   Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu  Ahi Evran Salonu
 Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı
 Saati Saati Prof. Dr. Bilal KIRIMLI  Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR Prof. Dr. Mustafa Sinan  Prof. Dr. Marcel ERDAL Prof. Dr. Celal DEMİR
     KAÇALİN
 Prof. Dr. İhsan SAFİ  Prof. Dr. Zuhal KÜLTÜRAL   Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ   Prof. Dr. Ercan ALKAYA   Doç. Dr. Torali KYDYR
 XIII.-XIV. Yüzyıl Yunus Emre’nin  Karakoyunlu Türkmen Sözlüğü Sibirya Tatar Türkçesinin Söz  Ali Şir Neveyi’nin
 Dilinden Bazı Kelime ve Deyimler  Varlığındaki Bazı Kelimeler Üzerine “Muhakemetü’l-luğateyn” adlı
 14:00 14:15 Üzerine                     eseri ve Türk dili
 Mehmet Âkif Ersoy ve Sultan II.
 Abdülhamid Meselesi  Prof. Dr. Cem TUNA    Arş. Gör. Burcu SIBIÇ   Doç. Dr. Zoya KİRİLLOVA   Doç. Dr. İryna DRYGA
 2. Oturum 14:15 14:30 BELENKUYU  Yunus Emre’nin Divanı’nda  Osmanlı Tıbbındaki Müfredât  Kreşin Tatarlarında Tarımsal-Dinî  Urumlara Ait İncillerin
 Dr. Öğr. Üyesi Bekir
 Eleştirel Düşünme
                  Geleneklerle İlgili Söz Varlığı
                                Dilinde Kuzey Karadeniz
 İstiklâl Marşı’nda Mehmed Âkif’in
     Eserlerinin Sözlük Bilimi Açısından
     Değerlendirilmesi
                  Üzerine
 Sesini Yeniden Duymak
                                Türk Lehçelerinin İzleri Var
                                Mı? (‘Ukrayna Arşiv Ve Müze
                                Fonlarında XVIII. - XXI.Yy.
                                Doğu Çıkışlı Eserler: Açıklamalı
                                Bibliyoğrafya’ Projesi)
 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem GÜZEL   Doç. Dr. Songül ÇEK   Arş. Gör. Derya KARATAŞ   Dr. Niyar KURTBİLAL   Dr. Öğr. Üyesi Sebahat
 İzahtan Söyleme: Servet-i Fünûn’da  Yunus Emre’nin Teknolojinin Yön  Güncel Türkçe Sözlük’te Yer Alan  Kırım Tatar Dilindeki /ŋ/ ve /q/  ARMAĞAN
 “Yeni İfade” Söylemi Verdiği Yaşam Biçiminde Kazandığı  Akrabalık Adlarının Anlamsal  Seslerinin Bugünkü Durumu Tokat İli ve Yöresi Ağızlarında
 14:30 14:45 Yeni Anlamlar Üzerine Değişimi         İkincil Uzun Ünlüler
 Dr. Öğr.Üyesi Berna CİVALIOĞLU  Dr. Öğr. Üyesi Gül Yılmaz ÇAL   Öğr. Gör. Mehmet Ali KİRAZ   Arş. Gör. Mehtap ÖZTÜRK   Dr. Ahmet ÇAM
 SEVİNDİK  Osmanzâde Tâʼib Ahmed’in  Memduh Şevket Esendal’ın  Tatar Yazar Zölfet Hekim’in “Agım  “A” Pekiştirme Enklitiğinin
 14:45 15:00 Hasan Ali Toptaş’ın Heba  Münşeatı “Gevher-i Yektâ”da Sevgi  Romanlarından Türkçe Sözlük’e  Suda Ni Bulmas” Romanında Yatay  Güney Azerbaycan Türk
 Romanında Dil ve Edebiyat İlişkisi ve Saygı Hitapları Deyim Katkıları ve Dikey Boyutların Sembolizmi Ağızlarındaki Kullanılışı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10