Page 17 - Sempozyum-2021
P. 17

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu   Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu  Ahi Evran Salonu
 Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı
 Saati Saati Prof. Dr. Lindita XHANARİ Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER  Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Prof. Dr. Suat UNGAN Prof. Dr. Ayşe İLKER

 Prof. Gulnoz KHALLİYEVA   Prof. Dr. Olga RADOVA   Prof. Dr. Serkan ŞEN  Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ-Doç. Dr.   Dr. Öğr. Üyesi Kürşad KARA
 İstiklâl Marşı: “Mehter” Askeri  (KARANASTAS) Hatice ALTUNKAYA
 Tarih Orkestrası Yürüyüşlerinin                Bağlaç Cümleden Çıkarılırsa
 Kompozisyonu Türk Kültüründe, Edebiyatında          Anlam Bozulmaz mı?
 Yunus Emre ile Mehmet Âkif  Eski Türkçenin Fosil Sözcükleri
 Ersoy’un Tarihi Yerleri ve Türkleri  Çocuklar İçin Bilgelik Hikâyeleri
 11:30 11:45 Birleştiren Rolleri (İstiklâl  Serisinde Yer Alan Eserlerin
 Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve  Türkçe Eğitimi Açısından
 Büyük Şairin ve Fikir Adamının   Değerlendirilmesi
 Yunus Emre Vefatının 700. Yılı
 Münasebetiyle)
 8. Oturum 11:45 12:00 Doç. Dr. Esma DUMANLI   Doç. Dr. Sadık ARMUTLU   Prof. Dr. Funda TOPRAK   Arş. Gör. Merve Hülya KİBAR   Öğr. Gör. Dr. Dursun DEMİR


                                Bildiri Özetlerinde Fiil, Kip ve
                  FURTUN-Prof. Dr. Bayram BAŞ
     Eski Türk Şiirinde Hilekār
 KADIZADE- İmran YİĞİT
 Uzrî Aşktan Tasavvufî Aşka Yunus
                  Uzaktan Eğitim Sürecinde Okuma
                                Çatı
     Yaşlı Kadın “Dünya” Algısı ve
 Lyman Frank Baum’n “Oz
 Emre’de Aşk Anlayışının Tarihsel
 Büyücüsü” Adlı Eserini
 Fantastik Unsurlarla Anlama ve
     Düşünceler
                  Öğretmenlerinin Görüşleri
 Değerlendirme Süreci Bu Algının Kökenleri Üzerine  Kültürünün İnşası: Okul Öncesi
 Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI   Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZGÜR   Dr. Hulusi POLAT   Dr. Öğr. Üyesi Taşkın SOYSAL   Öğr. Gör. Dr. Mehmed Fatih
 UZUN  Yunus Emre Divānında Geçen  Tonyukuk Yazıtı Çekim Eklerinin  Türkçe Öğretmenlerinin Uzaktan  YILMAZ
 Mehmet Akif Ersoy’un  Olumsuzluk ve Yokluk Biçimleri Diğer Eski Türk Yazıtlarıyla  Eğitim Sürecinde Kullanılan  Türkiye Türkçesinde Ödünçlenen
 12:00 12:15 Mektuplarının Türkçe Dersi  Karşılaştırılması Materyal ve Etkinliklere İlişkin  ve Üretilen Sözcüklerin Dile
 Öğretim Programında Belirtilen   Görüşleri         Yerleşimi ve Yaygınlaşma
 Değerlerin Kazandırılmasında                 Süreçleri
 Kullanılabilirliği: Firâklı Nağmeler
 Örneği
  Arş. Gör. Çağla BARİKAN TOPCİ   Arş. Gör. Seher ERENBAŞ   Dr. Emine SUR   Arş. Gör. Muhammet Yasin
 Risâletü’n-Nushiyye’de Alıntı  PEHLİVAN  Türkçe Ders Kitaplarındaki  ÇAKIR
 12:15 12:30 Sözcüklerin Türkçe İşletime  Su Adlarınının (Hidronimler)  Dinleme Etkinliklerinin 2019  Risaletü’n-Nushiyye’deki
 Sokulması “Geniş, Bol, Çok” Semantiği  TDÖP Kazanımlarına Göre  Zarfların Kiplik Görünümleri
     Üzerine Bir İnceleme    Değerlendirilmesi
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22