Page 16 - Sempozyum-2021
P. 16

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu           Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu    Ahi Evran Salonu
         Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı      Oturum Başkanı             Oturum Başkanı       Oturum Başkanı      Oturum Başkanı
         Saati  Saati Prof. Dr. Lindita XHANARİ Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER         Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Prof. Dr. Suat UNGAN    Prof. Dr. Ayşe İLKER

                 Prof. Gulnoz KHALLİYEVA   Prof. Dr. Olga RADOVA         Prof. Dr. Serkan ŞEN    Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ-Doç. Dr.   Dr. Öğr. Üyesi Kürşad KARA
                 İstiklâl Marşı: “Mehter” Askeri  (KARANASTAS)                        Hatice ALTUNKAYA
                 Tarih Orkestrası Yürüyüşlerinin                                             Bağlaç Cümleden Çıkarılırsa
                 Kompozisyonu        Türk Kültüründe, Edebiyatında                                Anlam Bozulmaz mı?
                              Yunus Emre ile Mehmet Âkif       Eski Türkçenin Fosil Sözcükleri
                              Ersoy’un Tarihi Yerleri ve Türkleri                Çocuklar İçin Bilgelik Hikâyeleri
         11:30  11:45               Birleştiren Rolleri (İstiklâl                   Serisinde Yer Alan Eserlerin
                              Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve                 Türkçe Eğitimi Açısından
                              Büyük Şairin ve Fikir Adamının                  Değerlendirilmesi
                              Yunus Emre Vefatının 700. Yılı
                              Münasebetiyle)
       8. Oturum 11:45 12:00 Doç. Dr. Esma DUMANLI   Doç. Dr. Sadık ARMUTLU       Prof. Dr. Funda TOPRAK   Arş. Gör. Merve Hülya KİBAR   Öğr. Gör. Dr. Dursun DEMİR


                                                               FURTUN-Prof. Dr. Bayram BAŞ
                              Uzrî Aşktan Tasavvufî Aşka Yunus
                 KADIZADE- İmran YİĞİT
                                                                             Bildiri Özetlerinde Fiil, Kip ve
                                                  Eski Türk Şiirinde Hilekār
                                                  Yaşlı Kadın “Dünya” Algısı ve
                                                                             Çatı
                                                               Uzaktan Eğitim Sürecinde Okuma
                 Lyman Frank Baum’n “Oz
                              Emre’de Aşk Anlayışının Tarihsel
                 Büyücüsü” Adlı Eserini
                 Fantastik Unsurlarla Anlama ve
                                                  Düşünceler
                                                               Öğretmenlerinin Görüşleri
                 Değerlendirme       Süreci                 Bu Algının Kökenleri Üzerine  Kültürünün İnşası: Okul Öncesi
                 Dr. Öğr. Üyesi Demet SANCI   Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZGÜR      Dr. Hulusi POLAT      Dr. Öğr. Üyesi Taşkın SOYSAL   Öğr. Gör. Dr. Mehmed Fatih
                 UZUN            Yunus Emre Divānında Geçen       Tonyukuk Yazıtı Çekim Eklerinin  Türkçe Öğretmenlerinin Uzaktan  YILMAZ
                 Mehmet Akif Ersoy’un    Olumsuzluk ve Yokluk Biçimleri     Diğer Eski Türk Yazıtlarıyla  Eğitim Sürecinde Kullanılan  Türkiye Türkçesinde Ödünçlenen
         12:00  12:15 Mektuplarının Türkçe Dersi                     Karşılaştırılması     Materyal ve Etkinliklere İlişkin  ve Üretilen Sözcüklerin Dile
                 Öğretim Programında Belirtilen                                Görüşleri         Yerleşimi ve Yaygınlaşma
                 Değerlerin Kazandırılmasında                                              Süreçleri
                 Kullanılabilirliği: Firâklı Nağmeler
                 Örneği
                              Arş. Gör. Çağla BARİKAN TOPCİ      Arş. Gör. Seher ERENBAŞ   Dr. Emine SUR      Arş. Gör. Muhammet Yasin
                              Risâletü’n-Nushiyye’de Alıntı      PEHLİVAN         Türkçe Ders Kitaplarındaki  ÇAKIR
         12:15  12:30               Sözcüklerin Türkçe İşletime       Su Adlarınının (Hidronimler)  Dinleme Etkinliklerinin 2019  Risaletü’n-Nushiyye’deki
                              Sokulması                “Geniş, Bol, Çok” Semantiği  TDÖP Kazanımlarına Göre  Zarfların Kiplik Görünümleri
                                                  Üzerine Bir İnceleme   Değerlendirilmesi
    12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21