Page 15 - Sempozyum-2021
P. 15

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu   Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu  Ahi Evran Salonu
 Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı
 Saati Saati Prof. Dr. Mitat DURMUŞ Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Prof. Dr. Nergis BİRAY Prof. Dr. Özgür Kasım  Prof. Dr. Ahmet BURAN
                  AYDEMİR
 Prof. Dr. Muhammet Eyüp   Prof. Dr. Ali YAKICI    Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ   Ramazan GÜNER-Prof. Dr. Bilal   Prof. Dr. Ayşe İLKER
 SALLABAŞ-Öğr. Gör. Aslı  Yunus Emre’nin Eğitimde Dilin  Karahanlı Türkçesi Hukuk  KIRIMLI  Türkçenin Bilim Dili Olarak
 KOÇAK  Kullanımı ve Türkçe Öğretimine  Terimlerine Kültür Dilbilimi  Türkçe Öğretmeni Adaylarının  Gelişmesi Üzerine Düşünceler
 Yabancı Dil Olarak Türkçe  Katkısı Açısından Bir Bakış Estetik Zevk ve Algıları Üzerine Bir
 10:15 10:30
 Öğretiminde Sınıf İçi Yazma    Araştırma
 Etkinliklerinde Karşılaşılan
 Sorunlara Yönelik Öğretici
 Görüşleri
 Doç. Dr. Gülnur AYDIN   Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar   Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ-Fatoş   Dr. Emine SUR   Doç. Dr. Erol SAKALLI
 7. Oturum 10:30 10:45 İletişim Kurma İsteklilikleri: Bir  “Amel” Kavramlarını Şiirlerinde  Söylem Çözümlemesi (Metinsel ve  Çocuğa Görelik İlkesi Açısından  İşaretleyicileri
     YENİGÜN
                                Türkiye Türkçesinde Seslenme
 BÖLÜKBAŞ
                  Türkçe Ders Kitaplarında Yer
 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen
                                (Vokatif) Ad Durumu ve
                  Alan Dinleme Metinlerinin
 “Hakikat”, “Şeriat”, “Namaz” ve
     Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde
 Suriyelilerin Arapça ve Türkçe
 İşleyişi Çerçevesinde Yûnus’un
     Metinlerarası Bir Yaklaşım)
 Karma Yöntem Araştırması
                  İncelenmesi
 İnanç ve Fikir Dünyasına Farklı
 Bir Bakış
 Arş. Gör. Veli GÖK-Prof. Dr. M.
                                GÖKKAPLAN
     GAİNUTDİNOVA
 Eyyüp SALLABAŞ
 Türkmen Folklorunda “Kuş dili”
     Altın Ordu Dönemine Ayıt Cemal
 Yabancı Dil Olarak Türkçeyi   Ogulmaya SAMIZADE   Doç. Dr. Gülnara   Öğr. Gör. Dilara KESKİN   Dr. Öğr. Üyesi Yusuf
 Çevrim İçi Öğrenenlerin Yazma  Ed-Din Et-Türki’nin ‘Kitabu Bulgat  Türkçe Öğretmen Adaylarının Ko-
 Becerisindeki Gelişim Durumlarına  Al-Muştak Fi Lugat At-Türk Va-L- nuşma Kaygı Düzeyleri Ve Konuşma  Siyasetnamelerdeki İdari Unvan-
 10:45 11:00 Yönelik Öğretici Görüşleri Kifçak’ El Yazması (Kompozisyon  Kaygılarına İlişkin Görüşleri ların Toplum Dilbilim Merkezli
     Yapısı Ve Prensibi)                  Kavramsal Analizi
 Öğr. Gör. Derya Doğan GÖK   Botagöz SÜYERKUL-Prof. Dr.   Dr. Hülya UZUNTAŞ   Murat KAYA-Prof. Dr. Sedat   Dr. Öğr. Üyesi Bahri KUŞ
 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi  Altınşaş KURMANALİ  Kutadgu Bilig’de Vakt-i Şâm MADEN  Odağında Fiil(imsi)lerin
 11:00 11:15 Ders Kitaplarında “Halkbilimi  Ortaçağ Türk Alimleri Yunus Emre  Türk Dili ve Edebiyatı Ders  Bulunduğu Sorunların Kaynağı
 Unsurlarının” Kullanımı ve Rabguzi’nin Eserlerindeki  Kitaplarında Su Okuryazarlığı Üzerine Bir Değerlendirme
 Manevi Münasebetler
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20