Page 14 - Sempozyum-2021
P. 14

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu           Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu    Ahi Evran Salonu
         Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı      Oturum Başkanı             Oturum Başkanı       Oturum Başkanı      Oturum Başkanı
         Saati  Saati Prof. Dr. Mitat DURMUŞ   Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL       Prof. Dr. Nergis BİRAY  Prof. Dr. Özgür Kasım   Prof. Dr. Ahmet BURAN
                                                               AYDEMİR
                 Prof. Dr. Muhammet Eyüp   Prof. Dr. Ali YAKICI          Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ   Ramazan GÜNER-Prof. Dr. Bilal   Prof. Dr. Ayşe İLKER
                 SALLABAŞ-Öğr. Gör. Aslı  Yunus Emre’nin Eğitimde Dilin      Karahanlı Türkçesi Hukuk  KIRIMLI          Türkçenin Bilim Dili Olarak
                 KOÇAK           Kullanımı ve Türkçe Öğretimine     Terimlerine Kültür Dilbilimi  Türkçe Öğretmeni Adaylarının  Gelişmesi Üzerine Düşünceler
                 Yabancı Dil Olarak Türkçe  Katkısı                Açısından Bir Bakış    Estetik Zevk ve Algıları Üzerine Bir
         10:15  10:30
                 Öğretiminde Sınıf İçi Yazma                                 Araştırma
                 Etkinliklerinde Karşılaşılan
                 Sorunlara Yönelik Öğretici
                 Görüşleri
                 Doç. Dr. Gülnur AYDIN   Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar        Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ-Fatoş   Dr. Emine SUR   Doç. Dr. Erol SAKALLI
                 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen
                                                               Türkçe Ders Kitaplarında Yer
                              BÖLÜKBAŞ
                                                  YENİGÜN
       7. Oturum 10:30 10:45 İletişim Kurma İsteklilikleri: Bir  “Amel” Kavramlarını Şiirlerinde  Söylem Çözümlemesi (Metinsel ve  Çocuğa Görelik İlkesi Açısından  İşaretleyicileri
                                                                             Türkiye Türkçesinde Seslenme
                                                               Alan Dinleme Metinlerinin
                              “Hakikat”, “Şeriat”, “Namaz” ve
                                                  Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde
                 Suriyelilerin Arapça ve Türkçe
                                                                             (Vokatif) Ad Durumu ve
                 Karma Yöntem Araştırması
                                                  Metinlerarası Bir Yaklaşım)
                              İşleyişi Çerçevesinde Yûnus’un
                                                               İncelenmesi
                              İnanç ve Fikir Dünyasına Farklı
                              Bir Bakış
                 Arş. Gör. Veli GÖK-Prof. Dr. M.
                                                  GAİNUTDİNOVA
                                                                             GÖKKAPLAN
                 Eyyüp SALLABAŞ
                              Türkmen Folklorunda “Kuş dili”
                                                  Altın Ordu Dönemine Ayıt Cemal
                 Yabancı Dil Olarak Türkçeyi   Ogulmaya SAMIZADE         Doç. Dr. Gülnara      Öğr. Gör. Dilara KESKİN   Dr. Öğr. Üyesi Yusuf
                 Çevrim İçi Öğrenenlerin Yazma                   Ed-Din Et-Türki’nin ‘Kitabu Bulgat  Türkçe Öğretmen Adaylarının Ko-
                 Becerisindeki Gelişim Durumlarına                 Al-Muştak Fi Lugat At-Türk Va-L- nuşma Kaygı Düzeyleri Ve Konuşma  Siyasetnamelerdeki İdari Unvan-
         10:45  11:00 Yönelik Öğretici Görüşleri                     Kifçak’ El Yazması (Kompozisyon  Kaygılarına İlişkin Görüşleri ların Toplum Dilbilim Merkezli
                                                  Yapısı Ve Prensibi)                 Kavramsal Analizi
                 Öğr. Gör. Derya Doğan GÖK   Botagöz SÜYERKUL-Prof. Dr.      Dr. Hülya UZUNTAŞ     Murat KAYA-Prof. Dr. Sedat   Dr. Öğr. Üyesi Bahri KUŞ
                 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi  Altınşaş KURMANALİ      Kutadgu Bilig’de Vakt-i Şâm MADEN          Odağında Fiil(imsi)lerin
         11:00  11:15 Ders Kitaplarında “Halkbilimi  Ortaçağ Türk Alimleri Yunus Emre               Türk Dili ve Edebiyatı Ders  Bulunduğu Sorunların Kaynağı
                 Unsurlarının” Kullanımı  ve Rabguzi’nin Eserlerindeki                   Kitaplarında Su Okuryazarlığı Üzerine Bir Değerlendirme
                              Manevi Münasebetler
    11.15 - 11.30 Ara
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19