Page 13 - Sempozyum-2021
P. 13

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu   Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu  Ahi Evran Salonu
 Başlama  Bitiş
 Saati Saati Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı
 Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR Prof. Dr. Orhan Kemal  Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ Doç. Dr. Törali KIDIR Prof. Dr. Nadirhan HASAN
 TAVUKÇU
 Ramazan GÜNER-Prof. Dr. Bilal   Prof. Dr. Nadir İLHAN    Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR   Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ-Dr.   Doç. Dr. Gatibe GULİYEVA
 KIRIMLI  Yunus Emre Divanında Baş ve Başta  Safahat’taki Kahraman Kavram  Öğr. Üyesi Zeynep CİN ŞEKER  Türkçe Hukuk Terminolojisinin
 09:00 09:15 Ortaokul Öğrencilerinin Derslerde  Yer Alan Organ Adlarıyla İlgili  Alanının Erdem Epistemolojisi  Türkçe Eğitiminde Dil Bilinci Semantik Yolla Zenginleşmesi
 Not Tutma Alışkanlıklarına Yönelik  Deyimler ve Kullanım Özellikleri Bağlamındaki Özellikleri (Eski Türkçe Hukuk Vesikaları
 Görüşleri: Nitel Bir Çalışma  Doç. Dr. Aysun DEMİREZ    Doç. Dr. Mehmet ÖZEREN   Doç. Dr. Arzu Memmedova   Yrd. Doç. Dr. Yuliia
                                Bağlamında)
 6. Oturum 09:15 09:30 BAKİ  Yunus Emre Divân’ında Sapmalar Sûfî Allâhyâr’ın “Sebâtü’l ‘Âcizîn”  Türkçe Basın Tarihine Dair Önemli  TARASİUK
 Elif Nisa KARA-Doç. Dr. Yasemin
                                Türkiye’nin Kamu Diplomasisi
                  Bir Kaynak Olarak Mirza Şerif
     Adlı Eserinin Yeni Bir Nüshası
 İlkokul Öğrencilerinin Aşamalı
                                Faaliyetlerinde Türkçe’nin Rolü
                  Mirzayev’in “Kafkasya’da Türk
 Yazma Gelişim Düzeyleri
                  Basın Tarihine Dair Materyaller”
                                ve İmkanları
                  Eseri
 Dr. Öğr. Üyesi Bahadır GÜLDEN-
     Nehcü’l-Ferâdis’te İç İçe Birleşik
                                Dr. Ersin GÜLAY
 Dr. Kadir KAPLAN
                  Mehmet KURTLUCAN
 Yunus Emre’nin Şiirlerinde
     Cümle Yapılarının Kuruluşu ve
                  8. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici
 5. Sınıf Yazarlık ve Yazma Becerileri   Doç. Dr. Berdi SARIYEV    Arş. Gör. Elif ÖZKAN   Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN-   Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKÇE-
 Geçen Kelimelerin Bugünkü
                                Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı
 09:30 09:45 Öğretim Materyalinin Etkinlik  Türk Lehçelerindeki Ortak İzleri  Türkiye Türkçesine Aktarılma  Türde Yazdıkları Metinlere  Öğretmenlerinin Ölçme
 Tasarlama Prensipleri Açısından  (Türkmen Türkçesi Örneğinde) Sorunları Televizyon Dizilerinin Etkisi Değerlendirme Algı ve
 İncelenmesi                          Yaklaşımlarının İncelenmesi
 Arş. Gör. Dr. Aysun EROĞLU   Dr. Nuray Demir ÖZTÜRK   Kıvılcım POLAT BULMUŞ   Dr. Kerim SARIGÜL
 Uzaktan Eğitimle Öğrenim Gören  Anadolu Türkçesinin Yazı  Hacı Bektâş‐ı Velî’nin “Makâlât”  İnternette Türkçe Kullanım
 09:45 10:00 Türkçe Öğretmeni Adaylarının  Dili Olmasında Tercüme Tıp  Adlı Eserinin Söz Dizimsel Yapısını  Oranının Tarihsel Değişimi ve
 Metinlerinin Önemi
 Dijital Okuryazarlık Becerileri
     Oluşturan Unsurların Kullanım
                  Değişimin Sebepleri
     Sıklığı ve Dağılımları
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18