Page 12 - Sempozyum-2021
P. 12

15 Ekim Cuma
                 Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu           Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu    Ahi Evran Salonu
         Başlama  Bitiş
         Saati  Saati Oturum Başkanı       Oturum Başkanı             Oturum Başkanı       Oturum Başkanı      Oturum Başkanı
                 Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR Prof. Dr. Orhan Kemal         Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ Doç. Dr. Törali KIDIR   Prof. Dr. Nadirhan HASAN
                              TAVUKÇU
                 Ramazan GÜNER-Prof. Dr. Bilal   Prof. Dr. Nadir İLHAN      Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR   Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ-Dr.   Doç. Dr. Gatibe GULİYEVA
                 KIRIMLI          Yunus Emre Divanında Baş ve Başta    Safahat’taki Kahraman Kavram  Öğr. Üyesi Zeynep CİN ŞEKER  Türkçe Hukuk Terminolojisinin
         09:00  09:15 Ortaokul Öğrencilerinin Derslerde  Yer Alan Organ Adlarıyla İlgili  Alanının Erdem Epistemolojisi  Türkçe Eğitiminde Dil Bilinci Semantik Yolla Zenginleşmesi
                 Not Tutma Alışkanlıklarına Yönelik  Deyimler ve Kullanım Özellikleri Bağlamındaki Özellikleri             (Eski Türkçe Hukuk Vesikaları
                 Görüşleri: Nitel Bir Çalışma  Doç. Dr. Aysun DEMİREZ       Doç. Dr. Mehmet ÖZEREN   Doç. Dr. Arzu Memmedova   Yrd. Doç. Dr. Yuliia
                                                                             Bağlamında)
       6. Oturum 09:15 09:30 BAKİ         Yunus Emre Divân’ında Sapmalar     Sûfî Allâhyâr’ın “Sebâtü’l ‘Âcizîn”  Türkçe Basın Tarihine Dair Önemli  TARASİUK
                 Elif Nisa KARA-Doç. Dr. Yasemin
                                                               Bir Kaynak Olarak Mirza Şerif
                                                                             Türkiye’nin Kamu Diplomasisi
                                                  Adlı Eserinin Yeni Bir Nüshası
                 İlkokul Öğrencilerinin Aşamalı
                                                               Mirzayev’in “Kafkasya’da Türk
                 Yazma Gelişim Düzeyleri
                                                                             Faaliyetlerinde Türkçe’nin Rolü
                                                                             ve İmkanları
                                                               Basın Tarihine Dair Materyaller”
                                                               Eseri
                 Dr. Öğr. Üyesi Bahadır GÜLDEN-
                                                  Nehcü’l-Ferâdis’te İç İçe Birleşik
                                                               Mehmet KURTLUCAN
                                                                             Dr. Ersin GÜLAY
                 Dr. Kadir KAPLAN
                              Yunus Emre’nin Şiirlerinde
                                                               8. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici
                                                  Cümle Yapılarının Kuruluşu ve
                 5. Sınıf Yazarlık ve Yazma Becerileri   Doç. Dr. Berdi SARIYEV    Arş. Gör. Elif ÖZKAN   Doç. Dr. M. Abdullah ARSLAN-   Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKÇE-
                                                                             Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı
                              Geçen Kelimelerin Bugünkü
         09:30  09:45 Öğretim Materyalinin Etkinlik  Türk Lehçelerindeki Ortak İzleri  Türkiye Türkçesine Aktarılma  Türde Yazdıkları Metinlere  Öğretmenlerinin Ölçme
                 Tasarlama Prensipleri Açısından  (Türkmen Türkçesi Örneğinde)   Sorunları         Televizyon Dizilerinin Etkisi Değerlendirme Algı ve
                 İncelenmesi                                                       Yaklaşımlarının İncelenmesi
                 Arş. Gör. Dr. Aysun EROĞLU   Dr. Nuray Demir ÖZTÜRK       Kıvılcım POLAT BULMUŞ   Dr. Kerim SARIGÜL
                 Uzaktan Eğitimle Öğrenim Gören  Anadolu Türkçesinin Yazı     Hacı Bektâş‐ı Velî’nin “Makâlât”  İnternette Türkçe Kullanım
         09:45  10:00 Türkçe Öğretmeni Adaylarının  Dili Olmasında Tercüme Tıp     Adlı Eserinin Söz Dizimsel Yapısını  Oranının Tarihsel Değişimi ve
                 Dijital Okuryazarlık Becerileri
                              Metinlerinin Önemi
                                                               Değişimin Sebepleri
                                                  Oluşturan Unsurların Kullanım
                                                  Sıklığı ve Dağılımları
    10.00 - 10.15 Ara
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17