Page 11 - Sempozyum-2021
P. 11

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu   Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu  Ahi Evran Salonu
 Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı   Oturum Başkanı
 Saati Saati Prof. Dr. Galip GÜNER  Prof. Dr. Hasan Ali ESİR  Prof. Dr. Ferit YUSUPOV Prof. Dr. Serkan ŞEN Prof. Dr. Yavuz
                                KARTALLIOĞLU

 Dr. Öğr. Üyesi Kadir TAŞPINAR   Prof. Dr. Turgut TOK    Prof. Dr. Nergis BİRAY   Prof. Dr. Lindita
 Türkçe Kaleme Alınan Tecvid  Yunus Emre’nin Şiirlerinde  Kazak Türkçesinde “emes”,  XHANARİ
 Eserlerinin Türk Dilinin  Kullanılan Bağlaçların Yapısı,  Doç. Dr. Fidan SALAYEVA  “emey” ve “emen” Kelimeleri ve  Balkan’daki Dillerinde
 17:45 18:00 Aktarımındaki Rolüne Dair  Kökeni ve Kullanım Sıklıkları Nesiminin Eserlerinde Çağdaş  İşlevleri Üzerine “Balkanik Turkizmalar”
 Değerlendirme -Karabaş Tecvidi  Türkçeyle Sesleşen Bir Kısım
 Örneği- İsimler
 5. Oturum 18:00 18:15 Arş. Gör. Dr. Ersin ÇELİK   Doç. Dr. Hatıra ABDULLAYEVA   Dr. Hicret DAŞDEMİR   Yrd. Doç. Dr. Ziyafet GASIMOVA   Prof. Dr. Gulnoz KHALLİYEVA

     Divanü Lugati’t-Türk’ten Kıpçak
 Yunus Emre’nin Dilinde
                                Özbekıstan›da Türkolojı
                  Karşılaştırmalı Azerbaycan, Türkıye
 Türk Dünyasının Ortak Değeri
 Mevâhib-i Aliyye Tefsiri ve
 Sabitleşmeğen Arabizmler
     Sözlüklerine Türkmen Türkçesi Söz
                  və Türkmenistan Düğün Geleneklerı
                                Merkezlerı ve Karşılaştırmalı
 (Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleri
                  ve Akrabalık Termınlerı Üzerıne
                                Çalışmalar
     Varlığı
 Defterdar Mehmed Efendi
                  Değerlendırme
 ile Karşılaştırmalı)
 Tarafından Osmanlı Türkçesine
 Yapılan Çevirisi
 Öğr. Gör. Elif Gizem KARAOĞLU
                                Rabia Betül GÜREL
     Orhun Yazıtları ve Dede Korkut’ta
 Yunus Emre Divanı’nda Leksik Olgu
 Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir   Doç. Dr. Gızılgül ABDULLAYEVA   Arş. Gör. Mustafa AY   Firuz FEVZİ   Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL-
 Tıp Metninde Ahlat-ı Erbaa’nın  Zenginliğinin Sesteşlilik Kaynağı  Zihniyet Devamı Teşkil Eden Kalıp  Afganistan’da Son Elli Yılda  Kuzey Makedonya’da Türk
 18:15 18:30 İşlenişi (“Karaman Nüshası” Örneğinde) İfadeler Çıkan Türkçe (Özbekçe ve  Diline Emek Veren Bir
                  Türkmence) Eserlerinin Üzerine  Akademisyen Prof. Dr. Mariya
                  Bir Araştırma       Leontiç
 Sabırbek BÖRÜBAY   Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KİŞMİR   Mehmetcan GÖKBAYIR    Arş. Gör. Recep DEMİR
 Kırgız Türkçesiyle Yazılmış İlk  Bekir Sıtkı Çobanzade’nin  Çevrimiçi Oyun Dili Üzerine
 18:30 18:45 Matbu Eser: “Kıssa-i Zilzala” Şeyhulislam Mehmed Esad  Şiirlerinde Ana Dili Kavramı
 Efendi’nin Lehcetü’l-Lugat Adlı
     Üzerine
 Eserinde Arapça Atasözlerini
 Tercüme Yöntemi
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16