Page 10 - Sempozyum-2021
P. 10

Mehmet Akif Ersoy Salonu  Yunus Emre Salonu           Hacı Bektaş Veli Salonu  Taptuk Emre Salonu    Ahi Evran Salonu
         Başlama  Bitiş  Oturum Başkanı      Oturum Başkanı             Oturum Başkanı       Oturum Başkanı      Oturum Başkanı
         Saati  Saati Prof. Dr. Galip GÜNER   Prof. Dr. Hasan Ali ESİR        Prof. Dr. Ferit YUSUPOV  Prof. Dr. Serkan ŞEN    Prof. Dr. Yavuz
                                                                             KARTALLIOĞLU

                 Dr. Öğr. Üyesi Kadir TAŞPINAR   Prof. Dr. Turgut TOK                    Prof. Dr. Nergis BİRAY   Prof. Dr. Lindita
                 Türkçe Kaleme Alınan Tecvid  Yunus Emre’nin Şiirlerinde                   Kazak Türkçesinde “emes”,  XHANARİ
                 Eserlerinin Türk Dilinin  Kullanılan Bağlaçların Yapısı,     Doç. Dr. Fidan SALAYEVA  “emey” ve “emen” Kelimeleri ve  Balkan’daki Dillerinde
         17:45  18:00 Aktarımındaki Rolüne Dair  Kökeni ve Kullanım Sıklıkları     Nesiminin Eserlerinde Çağdaş  İşlevleri Üzerine   “Balkanik Turkizmalar”
                 Değerlendirme -Karabaş Tecvidi                   Türkçeyle Sesleşen Bir Kısım
                 Örneği-                              İsimler
       5. Oturum 18:00 18:15 Arş. Gör. Dr. Ersin ÇELİK   Doç. Dr. Hatıra ABDULLAYEVA   Dr. Hicret DAŞDEMİR    Yrd. Doç. Dr. Ziyafet GASIMOVA   Prof. Dr. Gulnoz KHALLİYEVA

                                                               Karşılaştırmalı Azerbaycan, Türkıye
                                                  Divanü Lugati’t-Türk’ten Kıpçak
                                                                             Özbekıstan›da Türkolojı
                              Yunus Emre’nin Dilinde
                 Türk Dünyasının Ortak Değeri
                                                  Sözlüklerine Türkmen Türkçesi Söz
                                                                             Merkezlerı ve Karşılaştırmalı
                              Sabitleşmeğen Arabizmler
                                                               və Türkmenistan Düğün Geleneklerı
                 Mevâhib-i Aliyye Tefsiri ve
                              (Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleri
                                                               ve Akrabalık Termınlerı Üzerıne
                                                                             Çalışmalar
                 Defterdar Mehmed Efendi
                                                  Varlığı
                                                               Değerlendırme
                              ile Karşılaştırmalı)
                 Tarafından Osmanlı Türkçesine
                 Yapılan Çevirisi
                 Öğr. Gör. Elif Gizem KARAOĞLU
                 Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir   Doç. Dr. Gızılgül ABDULLAYEVA   Arş. Gör. Mustafa AY   Firuz FEVZİ       Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL-
                                                  Orhun Yazıtları ve Dede Korkut’ta
                                                                             Rabia Betül GÜREL
                              Yunus Emre Divanı’nda Leksik Olgu
                 Tıp Metninde Ahlat-ı Erbaa’nın  Zenginliğinin Sesteşlilik Kaynağı  Zihniyet Devamı Teşkil Eden Kalıp  Afganistan’da Son Elli Yılda  Kuzey Makedonya’da Türk
         18:15  18:30 İşlenişi          (“Karaman Nüshası” Örneğinde)      İfadeler         Çıkan Türkçe (Özbekçe ve  Diline Emek Veren Bir
                                                               Türkmence) Eserlerinin Üzerine  Akademisyen Prof. Dr. Mariya
                                                               Bir Araştırma       Leontiç
                 Sabırbek BÖRÜBAY      Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KİŞMİR    Mehmetcan GÖKBAYIR                  Arş. Gör. Recep DEMİR
                 Kırgız Türkçesiyle Yazılmış İlk                  Bekir Sıtkı Çobanzade’nin              Çevrimiçi Oyun Dili Üzerine
         18:30  18:45 Matbu Eser: “Kıssa-i Zilzala” Şeyhulislam Mehmed Esad       Şiirlerinde Ana Dili Kavramı
                              Efendi’nin Lehcetü’l-Lugat Adlı
                                                  Üzerine
                              Eserinde Arapça Atasözlerini
                              Tercüme Yöntemi
    18.45 - 19.00 Ara
    19.30 - Akşam Yemeği
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15